Jak si hrát s předškoláky

Hra naplňuje většinu času dne dětí. Promítají do ní všechno, s čím se v životě setkávají, a taky se díky hře leccos učí. Hry rozvíjí mozek, zlepšují řeč a rozumové schopnosti, zdokonalují tělesné dovednosti a citové vnímání světa.

Velmi důležitá je pro děti tzv. volná hra, která je seberealizací dítěte. Dítě si ji vymyslí a zorganizuje a nepotřebuje nikoho, kdo by činnost připravoval a řídil. Někdy můžeme dětem pomoci rozvíjet se i dalšími aktivitami nebo hrami, které si s nimi zahrajeme. Nebo můžeme zkusit “vylepšit” jejich už započatou hru. […]

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail