Jak si hrát s předškoláky

Hra naplňuje většinu času dne dětí. Promítají do ní všechno, s čím se v životě setkávají, a taky se díky hře leccos učí. Hry rozvíjí mozek, zlepšují řeč a rozumové schopnosti, zdokonalují tělesné dovednosti a citové vnímání světa.

Velmi důležitá je pro děti tzv. volná hra, která je seberealizací dítěte. Dítě si ji vymyslí a zorganizuje a nepotřebuje nikoho, kdo by činnost připravoval a řídil. Někdy můžeme dětem pomoci rozvíjet se i dalšími aktivitami nebo hrami, které si s nimi zahrajeme. Nebo můžeme zkusit “vylepšit” jejich už započatou hru.

Volná hra je velmi důležitá součást života dětí.

Pokud máte doma malé děti, určitě víte, že je velký rozdíl mezi hrou dvouletého a pětiletého dítěte. Co ještě nezvládne batole, už může být pro předškoláka dost nuda. Podoba hry se s věkem dost výrazně mění. Pamatovali jsme na to i v Hopskoči, a tak můžete vyhledávat v aplikaci hry i podle věku.

Vyhledávání v aplikaci Hopskoč.

A jak se hra dítěte vyvíjí?

Hra batolete

Dvouleté děti se soustředí zatím jen malou chvíli, jejich hru tvoří manipulace s předměty, napodobování činností dospělého, tvoření svého světa z představ a fantazií, ověřování svých pohybových dovedností. Dítě se v tomto věku orientuje hlavně na sebe, zkoumá svoje možnosti, zájmy a dovednosti. Ostatní děti slouží spíše jako inspirace. Je to věk, kdy si dítě bude radši hrát s dospělým, který se mu přizpůsobí, než s ostatními dětmi. Někdy dítě zatouží půjčit si od někoho nebo půjčit někomu hračku. Dvě dvouleté děti si budou hrát spíš vedle sebe než spolu. Tomuto způsobu hry se říká paralelní hra.

Tip na hru: Kouzelná hůlka

Vezměte si špejli (nebo tužku či vařečku) a spolu s dítětem z ní vyrobte kouzelnou hůlku (můžete ji polepit alobalem a na jeden konec připravit hvězdičku). Pak vymyslete kouzelnou formuli, která vás nebo dítě promění v nějaké zvíře či předmět. Začarovaný pak musí předvádět to, v co je začarován.

Zlatý věk dětské hry

Tak je psychology označováno předškolní období věku dítěte (od 3 do 6/7 let). Při hře se rozvíjí psychika dítěte, jeho fantazie a tvořivost, sociální komunikace a spolupráce.

Kolem 4 let se objevuje sdružující hra. Malá skupinka dětí se domluví na společném námětu hry, každý však realizaci pojme po svém, s ostatními se příliš nedomlouvá. Děti jsou tak spokojené, protože si hrají na něco, co spolu zažily nebo viděly.

Tip na hru: Vyprávěcí kamínky

Nakreslete na kamínky lihovým fixem jednoduché symboly (meč, had, holčička, dům…). Dítě si vylosuje několik kamenů (začněte tak se třemi) a pokusí se vymyslet krátký příběh, ve kterém se objeví všechny tři zobrazené věci. 

Vyprávěcí kamínky

Třešničkou na dortu předškolního věku je kooperativní hra. Děti si hrají společně, rozdělují si úkoly, vystupují
v nových sociálních rolích, hledají možnosti k dosažení cíle, učí se hospodařit s časem. Může docházet i k hlasité výměně názorů nebo konfliktům. Děti se tak učí naslouchat si, obohacují se o nové zkušenosti, rozvíjí schopnost vést a podřídit se, vytvářet a přijímat pravidla, hledat kompromisy. Taková hra má pro dítě obrovský význam pro celý jeho další život.

Tip na hru: Tři slova

Hra pro více dětí. Jedno dítě si myslí slovo a tajně ho sdělí druhému. Ten ho má pomocí tří slov vysvětlit ostatním. Počítají se i spojky, nelze použít stejný slovní základ.

Příklad: první řekne tiše druhému slovo „poleno“. Druhý řekne nahlas „malý špalek dřeva“. Ostatní hádají. Bod získá ten, kdo uhodne, a zároveň ten, kdo říkal tři slova. Když nikdo neuhodne, bod získá ten, kdo zadával první slovo.

Tři slova: ideální hra pro předškoláky. (obrázek: aidanews.com)

Zkuste další hry na míru věku vašich dětí v aplikaci Hopskoč.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se do jedné z knížek, ze kterých jsme čerpali informace:

  • Hry v mateřské škole v teorii a praxi (Soňa Koťátková, nakl. Grada, 2005)
  • 7 prvních let života rozhoduje (John Brierley, nakl. Portál, 1996)
  • Vývojová psychologie: dětství a dospívání (Marie Vágnerová, nakl. Karolinum, 2012)