Želví závody

Vytyčte na zahradě dráhu a pošlete na ni závodit želvy = děti s krunýřem z koše na prádlo.

Děti musí proběhnout dráhu co nejrychleji a koš jim ze zad nesmí spadnout. Menší děti si mohou koš přidržovat, starším je toto zakázat.

 

 

Kde je kačenka?

Tato hra trénuje obrazovou všímavost dítěte. Vezměte do ruky malý a barevně dobře odlišitelný předmět (například žlutou kačenku). Ukažte jej dítěti a požádejte ho, aby na chvíli opustilo místnost. Pak předmět umístěte tak, aby na něj bylo vidět, ale aby nebyl zase moc nápadný. Například do mísy na ovoce mezi banány apod.

Poté zavolejte dítě zpět. Jeho cílem je schovaný předmět najít. V případě, že dítě déle tápe, tak mu pomáhá nápovědou (samá voda, přihořívá, hoří).

Hru je možné hrát opakovaně a schovávat předmět důmyslněji.

Barevné listy

Nasbírejte s dětmi různé druhy listů – čím žilkatější, tím lepší. Doma si vezměte pastelky a papír. Listy schovejte pod papír a kreslete přes celou plochu listu. Nesmí se příliš netlačit. Postupně by se měla objevovat žilnatina listu. Všímejte si tvarů listů a struktury, není list jako list. Můžete s dítětem mluvit o tom, proč se listí zabarvuje a na zimu opadává. Varianta: stejným způsobem obkreslujte mince a u toho si můžete říkat, jaké jsou na nich symboly.