Kde je kačenka?

Tato hra trénuje obrazovou všímavost dítěte. Vezměte do ruky malý a barevně dobře odlišitelný předmět (například žlutou kačenku). Ukažte jej dítěti a požádejte ho, aby na chvíli opustilo místnost. Pak předmět umístěte tak, aby na něj bylo vidět, ale aby nebyl zase moc nápadný. Například do mísy na ovoce mezi banány apod.

Poté zavolejte dítě zpět. Jeho cílem je schovaný předmět najít. V případě, že dítě déle tápe, tak mu pomáhá nápovědou (samá voda, přihořívá, hoří).

Hru je možné hrát opakovaně a schovávat předmět důmyslněji.

Dokonči obrázek

Vystřihněte (nebo i nakreslete) na jednu polovinu čtvrtky obrázek – nejlépe něco z přírody, např.motýla, brouka, strom s květy atp. Druhou stranu nechte prázdnou, maximálně tam udělejte obrys tužkou. Při odpočinku na výletě mohou děti obrázek doplnit přírodninami tak, aby se podobal první části obrázku (žluté části mohou být z pampelišek, zelená je tráva, modré některé květy, červený vlčí mák nebo šťáva z maliny atd.

Nechte děti vymýšlet, kde by danou barvy našly. Přírodniny nalepujte, ať si obrázek můžete doma vystavit.